Kymne oorderi josas meinat tehd remontti

Seuraava oorderi ova muistuttamas asjoist, ko ova muutostöis toisnas vallam bääs unhottuman daikk eiväk koska ollt tull edes miälehe. Toiste ihmste huamjo ottamine on därkkiä, ja siihe jokatte remontmiähen dliis pyrkki.

1.1.2016 alkkate ova asbestmääräykse muuttun ja suutta oll, ett kaikkest ensmäitteks täyty tehd asbestkartoitus ja mahdolisest osa remondist tlee tehtäväks asbestityän. Siit tlee kulungei ja net tleeva remondin dekkjä maksettavaks. Olest täst asjast yhteydes isännöittijähä jo remondi suunitteluvaihes.

1) Tee etukätten daloyhtiöllk kirjaline ilmotus muutostyäst. Snää es saa alkkat tyät ennengo oles saant taloyhtiöld kirjalise luvan dehd tämä remonti. Nuukema oorderi muutostyäilmotuksen deost snää saa isänöittjäld.

2) Tiadot naapreill hyvis ajois remontist vaik trappkongitte ilmotustauluill. Samall voisik kans arvjoid remonti valmiks tleemise aja. Vaik yks sun doinen deke remontti voorolas, om baikalk kertto pahottelus remonti metelist ja muist tomsist haitoist. Tämä tundu vallam biänelt eleld, mut meina kovastem bali ihmste välisis meinigeis.

3) Otast vaari, et remont tehdä päevässe aikka arkpäevän. Snuuls saatta ol remonttis kans kiiru, mutt kenenkkä ei ol luanikast herät sunnunda-aamust poramise ääneihi. Jos sitt rookka oll nii, ett remontin dähden däyty pittä meteli muunakkin gon gell 8 epp ja kell 6 jpp välisen aikan, ni snuun darvitte soppi asjast naapreitten gans.

4) Pidäst vaari, ko oles remontti ruvennt teettämä, et trappkong steedata jokasem dyäpäevä jälkken dyämiäste jälkkes jättämäst roinast. Muist, et taloyhtjön deettämä ylimääräse steedaukse snää maksa ain ite.

5) Toimitt remonttroinas itt Hevossuall. Snuun däydy hommat roina varten gartnoll vaikk automobiili lava ja sääkrät sill passel paikk taloyhtjö edustajitten gans. Pid hualt siit, etei lava olk kartnoll muut ko se ajan, gon darppelist o.

6) Josas meinas pistä vedep poik, puhels siit asjast talomiähen gans hyvis ajo, ett talos kortteeri pitävä asukka/konttuuri/puadi ja muus semse saavat tiado asjast ainakkin gaks voorkautt etukätte. Äkknäsek katkokse veden dleemises saava ihmse vallan giukustuman daikk voi jongu afäärikki mens sen dähde vallam bilivinnihi.

7) Snää ole laillses edesvastus siit, et talo sähköasennuksihi ja sähkölaitteitte reedamissehen guuluvi sähkötöit saa tehd vaa ala ammattmiähe. Tavaline ihmne voi tehd vähässi sähkötöit, ja niitäkki vaa sitt, jos ossa tehd ne lailes.

8) Käyt astjambesu- ja pyykimbesumasinatte liittämises taloyhtjö värkeihi lvi-ala ammattmiäste appu.

9) Jos remontti tehdes o valuvaara, täyty snuum byyttä isännöittijält tulityälupa.

10) Aik o raha ja remontin geskell olemine saatta tunttu kärsimystiaattrild. Älä kummingan bid turha kiirut remontin gans, vaa jät aikka itteles kans. Näi snää saas enemmä miälhyvä, ko tyä o reedas.

Luanikast remontaikka!