KORJAUSTÖISTÄ ON ILMOITETTAVA ENNAKKOON

Uuden 1.7.2010 voimaan astuneen asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä.

1.1.2016 alkaen muuttuneet asbestimääräykset saattavat edellyttää asbestikartoituksen tekemistä ennen remontin aloitusta ja mahdollisesti osan remontin toteutuksesta asbestityönä. Näistä aiheutuvat kustannukset tulevat remontin tekijän maksettavaksi. Ole tästä asiasta yhteydessä isännöitsijään jo remontin suunnitteluvaiheessa.

Missä tapauksissa ilmoitus tehdään?

 • aina, kun remonttityöt voivat vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin

Mitkä remontit pitää ilmoittaa, kenelle ja milloin?

 • ennen remontin aloittamista
 • Isännöitsijän toimistoon: Rauman Talokeskus Oy, Nortamonkatu 6, 26100  RAUMA.
 • ilmoita aina esimerkiksi kylpyhuone- tai keittiöremontista, samoin jos vaihdat esim. hanoja tai wc-istuimen
 • remontti, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen)
 • lattiaremontti, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin) ja sitä kautta naapurihuoneistoon
 • Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa?

 • pienet pintaremontit kuten seinien tapetointi tai maalaus

Miten ja mitä ilmoitetaan?

 • kirjallisesti
 • osakkaan nimi, remonttikohteen tarkka osoite ja yhteystiedot
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset).

Tuleeko uudesta ilmoituskäytännöstä kustannuksia?

 • Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
 • Ammattitaitoinen valvonta on osakkaalle hyödyksi, sillä siten varmistetaan, että korjaustyöt tehdään asianmukaisesta.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla on järjestää myös remonttien valvonta. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Osakkaalla on vahingonkorvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille