Korona-virukseen liittyen tilanne muuttuu päivittäin ja kokouksien koollekutsumisaika on pitkä. Tämän takia kehotamme teitä seuraamaan virallista tiedotusta ja käyttämään omaa harkintaa kokokseen osallistumisesta.

Tätä kirjoittaessa on voimassa määräys, että yli 500 osallistujan tilaisuuksia ei saa järjestää. Taloyhtiöiden yhtiökokoukset jäävät tämän rajan alle. Kokoukset järjestetään kutsujen mukaisesti, ellei viranomaismääräysten takia tule muutoksia. Viranomaismääräysten mukaan toimitaan ilman erillistä tiedottamista esim. kokouksen peruuttamisesta.