Mikko Vapaselle henkilökohtainen isännöitsijän auktorisointi ensimmäisten joukossa 16. maaliskuuta 2016

Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry on myöntänyt 15.3.2016 ensimmäiset henkilöauktorisoinnit. Auktorisoitu isännöitsijä-nimikkeen käyttöoikeuden sai 15 isännöitsijää koko Suomesta. Auktorisoinnin saadakseen isännöitsijällä on oltava riittävästi alan koulutusta, työkokemusta ja on osoitettava projektiosaamisensa useissa projekteissa. Lopuksi on vielä läpäistävä vaativa lakitentti. Auktorisoitu isännöitsijä sitoutuu ylläpitämään ammattitaitoaan osallistumalla alan koulutuksiin ja sitoutuu noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita. Mikko Vapanen on ainoa Raumalainen, joka sai nyt oikeuden käyttää AUKTORISOITU ISÄNNÖITSIJÄ-nimikettä.