Asbestimääräykset ovat muuttuneet 1.1.2016 alkaen 20. tammikuuta 2016

Osakkaiden, jotka suunnittelevat asunnossaan remonttia, jonka yhteydessä tehdään purkutöitä, on huomioitava, että 1.1.2016 alkaen muuttuneet asbestimääräykset saattavat edellyttää asbetikartoituksen tekemistä ennen remontin aloitusta. Mikäli kartoituksessa todetaan purettavissa/työstettävissä materiaaleissa olevan asbestia, on remontti näiden töiden osalta toteutettava asbestityönä. Näistä aiheutuvat kustannukset tulevat remontin tekijän maksettavaksi. Ole tästä asiasta yhteydessä isännöitsijään jo remontin suunnitteluvaiheessa.